1.  Greetings  แมกซ์กับสุนีพบกันโดยบังเอิญถึงสองครั้ง หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เริ่มสนิทสนมกันและแนะนำเพื่อน ๆ ให้อีกฝ่ายได้รู้จัก เราจะได้เรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้วัฒนธรรมสากลในการทักทายซึ่งเป็นธรรมเนียมสากลที่ปฏิบัติกันเป็นประจำ

 

 

2.  Names and Places  ในบทนี้เราจะได้รู้จักเพื่อน ๆ จากประเทศต่าง ๆ มากมายซึ่งใช้ภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่แตกต่างกันไป เช่น  Hello, I’m Yuko.  I’m Japanese.  I live in Tokyo.  I can speak two languages, Japanese and English.  และมีกิจกรรมให้นักเรียนแนะนำตัวเองให้เพื่อนร่วมชั้นได้รู้จักตามแบบอย่างที่เห็นในวีดิทัศน์

 

 

3.  Job and family 1  สุนีสัมภาษณ์ริชาร์ด ชิน อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง นักเรียนจะได้เรียนรู้การสนทนาในลักษณะสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว เช่น การสะกดชื่อและนามสกุล อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และสถานที่อยู่อาศัย

 

 

4.  Job and family 2  สุนีได้พบกับคุณหมอซาร่า สก็อต ซึ่งมีน้องสาวชื่อ คริส ที่นักธุรกิจชื่อ เฮนรี่ สมิธ แอบหลงรักอยู่  นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความรักและความไฝ่ฝัน เช่น  Oh, I love ballet.  Is it difficult to learn? 

 

 

5.  Review 1  เป็นการทบทวนบทที่ 1-4  เช่น การแนะนำตัวเอง และพูดถึงบุคลิกลักษณะบางอย่างของบุคคลที่สาม รวมทั้งทบทวนในเรื่องอาชีพและการงาน  การตอบคำถามที่เริ่มต้นด้วย Which เช่น  Which one?  ทบทวนสถานที่และตำแหน่ง เช่น on the left, on the right  และ in the middle

 

 

6.  Numbers and time 1  การนับจำนวน การบวก ลบ คูณ หาร  การใช้โทรศัพท์และเพจเจอร์ เช่น  I want to give you my pager number.  Good, what is it?  You dial 161 and leave a message for 514-3679.  การคิดเงินและทอนเงินในการซื้ออาหารกลางวันของแมกซ์ 

 

7.  Numbers and time 2  กิจวัตรประจำวันของแมกซ์ในช่วงเวลา 1 วัน ที่ไปโรงเรียน บทสนทนานัดหมายเวลาและสถานที่นัดพบ  นักเรียนจะได้เรียนรู้การบอกเวลา เช่น 3:45  ซึ่งเราสามารถพูดได้ 2 แบบคือ  three forty-five หรือ  a quarter to four เป็นต้น

 

8.  Map of the world  แมกซ์ สุนี ปิแอร์ และเพื่อน ๆ หลายชาติหลายภาษา ได้ชี้แผนที่ให้เราดูว่าประเทศของเขาอยู่ที่ไหนในลูกโลกจำลอง นักเรียนจะได้เรียนรู้คำต่าง ๆ ที่ใช้พูดถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ เช่น  This is the globe of the world and Thailand is here. 

 

 

9.  Languages and people  แมกซ์และสุนี เล่นเกมทายภาษาจากเพลง บทเรียนนี้จะทำให้นักเรียนได้ฟังเสียงภาษาอื่น ๆ นอกจากภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ว่าประเทศไหนพูดภาษาอะไร  นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับชนชาติและภาษาต่าง ๆ

 

 

10.  Review 2  แมกซ์ได้ไปดูลาดเลาที่ ArtGallery เพื่อที่จะชวนสุนีไปด้วยกัน สุนีนัดกับโคลเล็ตเพื่อไปดูละครใบ้และบังเอิญไปพบปิแอร์ที่หน้าโรงละคร  บทเรียนนี้จะนำประโยคต่าง ๆ จากบทที่ 1-9 มาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาการใช้ที่ซับซ้อนขึ้น เช่นการทักทายและการลา

 

 

11.  Family Schedules 1  กิจวัตรประจำวันของครอบครัวของโคลเล็ต ซึ่งประกอบด้วยพ่อคือ บ๊อบ นายไปรษณีย์ แซนดร้า อาจารย์สอนเปียโน โคลเล็ตและน้องชายชื่อ จอห์น  ในบทนี้จะพูดถึงกิจวัตรประจำวันของบ๊อบ ซึ่งมีตารางเวลาการทำงานที่เป็นประจำเหมือนกันทุกวัน และแซนดร้า ซึ่งมีตารางเวลาการทำงานที่แตกต่างไปในแต่ละวัน   

 

 

12.  Family Schedules 2  กิจวัตรประจำวันของโคลเล็ต และจอห์น นอกจากเรียนหนังสือตามปกติแล้วโคลเล็ต ยังเรียนไวโอลิน ส่วนจอห์น น้องชายของโคลเล็ตใฝ่ฝันอยากเป็นนักยิมนาสติก นักเรียนจะได้ฝึกการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันในช่วงเวลาต่าง ๆ ด้วยภาษาง่าย ๆ

 

 

13.  Seasons in Thailand  สุนี พูดคุยกับแมรี่ เกี่ยวกับฤดูกาลต่าง ๆ ในประเทศไทย และกิจกรรมในฤดูกาลต่าง ๆ เช่น วันหยุดพักร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน ในฤดูฝนชาวนาจะปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวในฤดูหนาว ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ช่วงเวลาในแต่ละฤดูซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

 

 

14.  Seasons  แมกซ์ กับปิแอร์  สุนี และวองผิง สนทนากันถึงลักษณะเด่นของฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงที่จะพูดถึงลักษณะเด่นของแต่ละฤดู เช่น  Spring is the season when flowers bloom.  Summer is the hottest time of the year. 

 

15.  Review 3  ทบทวนบทเรียนตั้งแต่บทที่ 11-14 เกี่ยวกับฤดูกาลต่าง ๆ และลักษณะภูมิอากาศ รวมทั้งทบทวนเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน ช่วงเวลาเลิกงาน และวันสุดสัปดาห์ของบ๊อบ เช่น  I usually read the newspaper after dinner.  After reading the newspaper, I watch TV.  If the TV is boring, I read a book or listen to music.

 

 

16.  Weather  วันที่อากาศสดใส โคลเล็ต ได้ชวนสุนี ขี่จักรยานไปปิคนิค  แมกซ์ กับปิแอร์ นั่งคุยกันในสนามกีฬาวันในที่ฟ้าครึ้มฝน  นักเรียนจะได้เรียนคำศัพท์ต่าง ๆ ที่พูดถึงสภาพอากาศ เช่น  Cloudy days are usually cool.  The sun is behind the clouds.  A cloudy sky is sometimes beautiful.  Look at the sunset.

 

 

17.  Times of Day  สุนี ได้เขียนเรียงความถึงแต่ละช่วงเวลาของวัน ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การพูดถึงลักษณะที่แตกต่างกันในช่วงเวลาของแต่ละวัน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่คนทั่วไปทำกันในตอนเช้า บ่าย เย็น และค่ำ

 

 

18.  Times of Life  แมกซ์ ได้เขียนเรียงความเกี่ยวกับช่วงเวลาของชีวิตในวัยต่าง ๆ แล้วนำมาอ่านให้สุนี ฟังอย่างสนุกสนาน  ในบทความของแมกซ์ ได้กล่าวถึงช่วงชีวิตของแต่ละวัยไว้อย่างสวยงาม เช่น  When we are adults, we do our best at work and at home.  …Old people have lots of experience. 

 

 

19.  Likes and Dislikes  แม็กซ์ ได้โทรศัพท์ถึงสุนี เพื่อบอกทางไปสนามเทนนิส  ที่สนามเทนนิส แมกซ์ สุนี และปิแอร์ ได้คุยกันถึงเรื่องกีฬาต่าง ๆ ที่ตัวเองชอบ และกีฬาซึ่งเป็นที่นิยมของคนทั่วไป  ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้คำคุณศัพท์เพื่อบอกถึงความชอบ ทั้งชอบมาก ชอบน้อย และไม่ชอบเลย 

 

 

20.  Review 4  ทบทวนบทที่ 11-19 และมีส่วนที่ต่อเนื่องจากบทที่ 19 ในเรื่อง Likes and Dislikes ที่เกี่ยวกับอาหาร แม็กซ์ และสุนี ได้ออกไปทานอาหารด้วยกัน และคุยกันเรื่องอาหารประเภทต่าง ๆ ที่ตัวเองชอบและไม่ชอบ เช่น  What kind of food do you like?  Well, let’s see.  I like most kinds of food.