คู่มือการใช้งาน

โปรแกรม Dynamic Englishบรรจุลงในฮาร์ดดิสก์

โปรแกรม Dynamic English บรรจุลงในฮาร์ดดิสก์ คือโปรแกรมการเรียนการสอน (Courseware) ซึ่งบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์สฯ ได้พัฒนามาจากวีดิทัศน์ชุด Dynamic English ทั้งหมด 60 บทเรียน โดยนำมาจัดเรียงและเพิ่มสารบัญให้สามารถคลิกเข้าไปในบทย่อย เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนค้นหาหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดเพิ่มขึ้น โดยผู้ใช้สามารถนำฮาร์ดดิสก์ที่บรรจุโปรแกรมการเรียนการสอนชุดนี้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แล้วต่อไปยังเครื่องลูกข่าย (Clients) ตามจำนวนที่ต้องการใช้ เช่นเชื่อมต่อไปตามห้องต่าง ๆ ผ่านระบบ LAN เพื่อให้ครูนำไปใช้สอนในชั้นเรียนโดยดูผ่านจอโปรเจคเตอร์ และนำไปใว้ในห้องสมุดสำหรับให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตัวเอง

  

1. ฮาร์ดิสก์บรรจุสื่อการสอนชุด Dynamic English เมื่อเปิดขึ้นมาจะมีช่องให้กรอกข้อมูลของผู้ใช้และรหัสอนุญาตสิทธิการใช้ รหัสนี้ของฮาร์ดิสก์แต่ละเครื่องจะไม่ซ้ำกันเลย เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลและใส่รหัสถูกต้องแล้ว และคลิกที่ปุ่มถูกต้องแล้ว ก็จะลิงค์สู่หน้าแสดงรหัสอนุญาตสิทธิการใช้ สำหรับหน้าแรกนั้นในการเปิดโปรแกรมครั้งต่อไปจะไม่โชว์อีก เมื่อคลิกที่ลูกศรมุมขวาของหน้าที่ 2 โปรแรมก็จะลิงค์เข้าสู่หน้าสารบัญหลักซึ่งเป็นหน้าถัดไป 

  

2.  หน้าสารบัญหลักแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ระดับ เมื่อนำเม้าส์ไปวางที่ไอคอน Level 1 และคลิกเข้าไป จะนำเข้าสู่หน้ารายชื่อบทเรียนของ Level 1 ซึ่งมี 20 บท 

 

3.  นำเม้าส์วางที่  1. Greetings  จะลิงค์ไปที่หน้าต่างเรื่องย่อของบทเรียนให้อ่านก่อนเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้น เมื่อคลิกเข้าไปจะมีรายการของบทเรียนเป็นละครสั้น ๆ รวม 5 ตอน อยู่ทางซ้าย มีจอภาพวีดิทัศน์ทางขวา ซึ่งผู้เรียนสามารถดูได้ตามลำดับ หรือเลือกดูบทที่ต้องการ

 

 

4.  ถ้าต้องการให้ภาพวีดิทัศน์ขยายขึ้นเต็มจอ ให้เข้าไปคลิกที่จอภาพ และถ้าคลิกอีกครั้งจอภาพก็จะกลับสู่ขนาดเดิม และถ้าต้องการกลับไปสู่หน้าสารบัญของ Level 1. อีกครั้ง ให้คลิกที่ลูกศรมุมซ้ายล่าง ที่มีคำว่า Back กำกับอยู่                   

 

   

5.  เมื่อคลิกที่ลูกศรมุมซ้ายก็จะลิงค์ย้อนกลับมาที่หน้าสารบัญ Level 1 อีกครั้ง  วางเมาส์ที่ 2. Names and Places จะปรากฎเรื่องย่อของบทเรียน  เมื่อคลิกเข้าไปจะมีรายการของบทเรียนเป็นละครสั้น ๆ  รวม 9  ตอน อยู่ทางซ้าย มีจอภาพวีดิทัศน์ทางขวา ซึ่งผู้เรียนสามารถดูได้ตามลำดับ หรือเลือกดูบทที่ต้องการเช่นกัน

 

6.  เมื่อย้อนกลับไปหน้าสารบัญหลัก 3 ระดับ และคลิกที่ Level 2  ก็จะเข้าสู่สารบัญของ Level 2  ซึ่งมี 20 บทเรียน เช่นเดียวกัน

 

 

7.  เมื่อวางเม้าส์ที่ 2.  Level 2 Lesson 1; Math Assignment and Hobbies  จะปรากฎเรื่องย่อของบทเรียน  เมื่อคลิกเข้าไปจะมีรายการของบทเรียนเป็นละครสั้น ๆ  รวม 6  ตอน อยู่ทางซ้าย มีจอภาพวีดิทัศน์ทางขวา ผู้เรียนสามารถเพลย์ดูได้ตามลำดับ หรือเลือกคลิกดูบทที่ต้องการได้

 

 

8.  เมื่อย้อนกลับไปหน้าหลัก 3 ระดับอีกครั้ง และคลิกที่ Level 3  ก็จะเข้าสู่สารบัญบทเรียนหลักของ Level 3 ซึ่งมีทั้งหมด 20 บท เช่นกัน

 

 

 9.  เมื่อวางเม้าส์ที่  Level 3 Lesson 1; A Paris Vacation จะปรากฎเรื่องย่อของบทเรียน เมื่อคลิกเข้าไปจะมีรายการของบทเรียนเป็นละครสั้น ๆ  รวม 6 ตอน อยู่ทางซ้าย มีจอภาพวีดิทัศน์ทางขวา ซึ่งผู้เรียนสามารถดูได้ตามลำดับ หรือเลือกคลิกดูบทที่ต้องการได้

 

 

 

New layer...