คู่มือติดตั้งการใช้งาน

โปรแกรม  DynamicEnglisบรรจุลงในฮาร์ดดิสก์ และการติดตั้งระบบ LAN

(โปรแกรม วิทย์ และ คณิต ก็ติดตั้ง ระบบ LAN ในลักษณะเดียวกัน) 

การเรียกใช้งานโปรแกรม Dynamic English สำหรับเครื่องแม่ข่าย (Sever)

1. ไปที่ My Computer

2. คลิกเลือกไดรฟ์โปรแกรม Dynamic English Courseware (ไอคอนที่มีรูปมือ) ขึ้นมา ภายในไดรฟ์นี้จะประกอบด้วยไฟล์ดังนี้

 

3. ดับเบิ้ลคลิกที่ ไฟล์ English.exe เพื่อ Run โปรแกรม Dynamic English 2.1 ขึ้นมาใช้งาน

 

การเรียกใช้งานโปรแกรม Dynamic English 2.1 สำหรับเครื่องลูกข่าย (Clients)   

1. ไปที่ My Computer จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

 

2. ไปที่ Network Drives คลิกเลือกที่ Drive ของโปรแกรม Dynamic English (ที่ได้ทำ Map Drive ไว้ก่อนหน้านี้) เครื่องจะ Run โปรแกรม Dynamic English 2.1 ขึ้นมาใช้งาน (วิธีการทำ Map Drive จะอธิบายในตอนท้าย)

 

**************

 

รายละเอียดโปรแกรม DynamicEnglish

 

โปรแกรม Dynamic English version 2.1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1) หน้าลงทะเบียน

หน้าลงทะเบียน 1              

 

- เมื่อเครื่องแม่ข่าย (Server) Run โปรแกรม Dynamic English ขึ้นมาใช้งานในครั้งแรก จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้ User กรอกข้อมูลส่วนตัว รหัสเข้าใช้ และทำการยืนยันข้อมูลเพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

- หน้านี้จะไม่แสดงอีกหลังจากมีการยืนยันข้อมูลไปแล้ว เมื่อมีการเข้าใช้โปรแกรมครั้งต่อๆ ไป โปรแกรมจะไปที่หน้าลงทะเบียน 2 โดยอัตโนมัติแทน

 

หน้าลงทะเบียน 2                                                                                                                                

                         

- หลังจากยืนยันข้อมูลที่กรอกในหน้าลงทะเบียน 1 แล้วหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นภาพหน้าลงทะเบียน 2 โดยข้อมูลบางส่วนของ User จะแสดงในกรอบสีเหลืองกรอบเล็ก โดยข้อมูลที่แสดงในกรอบจะมี (1) ชื่อ User (2) เขต/อำเภอ และ (3) จังหวัด

- หน้านี้จะเป็นหน้าแรกของการเข้าใช้โปรแกรม (ทั้งของเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย) ภายหลังจากมีการลงทะเบียนและยืนยันข้อมูลไปก่อนหน้านี้แล้ว 

- คลิกที่ปุ่มลูกศรมุมขวา เพื่อไปยังหน้าถัดไป (หน้า Main Menu)

 

2) หน้า Main Menu

 

- หน้านี้คือหน้าหลักสำหรับเลือก Level 1-2-3 โดยมีปุ่มรูปหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่มีรูปภาพและตัวหนังสือแสดง Level และที่มุมล่างซ้ายจะมีปุ่ม Exit สำหรับคลิกเพื่อออกจากโปรแกรม

- User สามารถเลือก Level บทเรียนที่ต้องการเรียนด้วยการเลื่อนเม้าส์ไปคลิกยัง Level นั้นๆ

- หากต้องการออกจากโปรแกรม คลิกที่ปุ่ม Exit

 

การทำงานของปุ่มเลือก Level

Mouse Over   ขณะเลื่อนเม้าส์ผ่านปุ่ม Level ทั้งสาม เม้าส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ และไฮไลท์กรอบเรืองแสงรอบตัวอักษรจะปรากฏขึ้นเมื่อเลื่อนเม้าส์ไปบนปุ่ม Level นั้นๆ

Mouse Down   เมื่อคลิกเลือก Level ใดแล้ว จะลิงค์ไปที่หน้า Content ของ Level นั้น ๆ

 

**************

3) หน้า Content บทเรียน

 

Level 1 (Background สีน้ำเงิน)    

 

 Level 2 (Background สีม่วง)    

Level 3 (Background สีเขียว)   

 

 - หน้านี้จะแสดง Content บทเรียนทั้ง 20 Lesson ของแต่ละ Level โดยจะมี Tab Content อยู่ด้านขวาของหน้าต่าง ผู้ใช้สามารถเคลื่อน Mouse เพื่อเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียนได้จากที่นี่

 

- บทเรียน Lesson ใดที่มีการคลิกเลือกไปแล้ว สถานะของตัวหนังสือ Lesson นั้น ๆ จะเปลี่ยนสีไฮไลท์จากสีดำเป็นสีต่างๆ ตาม Level ดังนี้

          Level 1 – ไฮไลท์ตัวหนังสือ Lesson จะเปลี่ยนเป็น สีน้ำเงิน

          Level 2 – ไฮไลท์ตัวหนังสือ Lesson จะเปลี่ยนเป็น สีม่วง

          Level 3 – ไฮไลท์ตัวหนังสือ Lesson จะเปลี่ยนเป็น สีเขียว

 

- ที่มุมล่างซ้ายจะมีปุ่ม Back เพื่อคลิกกลับสู่หน้า Main Menu

 

Mouse Over   ขณะเลื่อนเม้าส์ผ่านหัวข้อ Lesson เม้าส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ และจะมีกรอบไฮไลท์สีเหลืองส้มรอบหัวข้อบทเรียนนั้นปรากฏขึ้นพร้อมกับจะปรากฏกรอบแสดงรายละเอียดของบทเรียน Lesson นั้นขึ้นมาทางด้านซ้ายของ Tab Content ด้วย

Mouse Down   เมื่อคลิกเลือก Lesson แล้ว โปรแกรมจะทำการโหลดไฟล์ VDO ของบทเรียนนั้นขึ้น โดยขณะที่กำลังทำการโหลดไฟล์อยู่นั้นจะมีการปาดสี (แสดงการ Loading…) หลังจากการโหลดดิ้งไฟล์ VDO เสร็จโปรแกรมจะลิงค์ไปสู่หน้าเลือกเล่นคลิปวิดีโอของบทเรียนนั้นต่อไป

 **************

 4) หน้า Play VDO บทเรียน

 

- หน้านี้จะแสดง Content บทเรียนย่อยใน Lesson ที่ผู้ใช้เลือกมา โดยจะมี Tab Content ของบทเรียนย่อยอยู่ด้านซ้าย และจอสำหรับแสดงคลิป VDO อยู่ด้านขวาของหน้าต่าง ผู้ใช้สามารถเคลื่อน Mouse เพื่อเลือกคลิป VDO บทเรียนย่อยได้จากที่นี่

- สามารถ ย่อ/ขยาย จอวิดีโอได้โดยการคลิกที่จอวิดีโอ เพื่อย่อหรือขยายหน้าจอวิดีโอให้ใหญ่ขึ้นหรือกลับเล็กลงเป็นจอปกติ

- มุมล่างซ้ายจะมีปุ่ม Back ที่ไว้คลิกเพื่อกลับสู่หน้า Content ของ Level 1 อีกครั้ง

- เมื่อเข้าสู่หน้านี้ วิดีโอจะเริ่มเล่นที่คลิปวิดีโอแรกของ Lesson (คือคลิปที่ 1 Introduction) เลยโดยไม่ต้องคลิกแต่อย่างใด แต่หากต้องการเปลี่ยนไปเล่นคลิปวิดีโออื่นๆ ก็สามารถเลือกเล่นได้โดยเอาเมาส์มาโอเวอร์และคลิกเลือกได้ตามปกติ ขณะคลิปวิดีโอใดเล่นอยู่หัวข้อนั้นจะมีไฮไลท์เป็นแถบสีเดียวกันกับสีของ Mouse Down ของหัวข้อนั้นๆ เป็นการแสดงสถานะให้ผู้ใช้โปรแกรมทราบว่าขณะนั้นกำลังเรียนบทเรียนใดอยู่ และวิดีโอกำลังเล่นถึงหัวข้อใดแล้ว

Mouse Over   ขณะเลื่อนเม้าส์ผ่านหัวข้อคลิป VDO เม้าส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ และที่หัวข้อคลิปจะมีไฮไลท์สีเหลือง-แดง

Mouse Down  เมื่อคลิกเลือกหัวข้อคลิป VDO ลงไปแล้วไฮไลท์ของหัวข้อจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง-เขียวค้างไว้พร้อมๆ กันกับคลิปวิดีโอจะเริ่มเล่นไปเรื่อยๆ จนจบ หากไม่มีการคลิกเลือกหัวข้อใดต่อโปรแกรมจะโหลด VDO คลิปถัดไปขึ้นมาเล่นพร้อมกับไฮไลท์หัวข้อคลิปวิดีโอก็จะเปลี่ยนไปไฮไลท์หัวข้อที่กำลังเล่นต่อนั้นด้วย

 

**************

 

ปุ่มควบคุม VDO    

 

ภาพ: แสดงสถานะปกติของปุ่มควบคุมวิดีโอ

 

 

ภาพ: เมื่อกด play เพื่อเล่นวิดีโอ ปุ่ม play จะมีลักษณะดังในภาพ สังเกตที่ search bar ปุ่ม search จะเคลื่อนไปทางขวา พร้อมกับเส้นสีส้มที่จะปาดสีตามตำแหน่งของปุ่ม search ดูในรูป

 

 

ภาพ: แสดงสถานะเมื่อปุ่มถูกกด

 

ปุ่ม Back   

 

Mouse Normal         สถานะปกติ ปุ่ม Back จะเป็นสีเทา-ขาว

Mouse Over             ขณะเลื่อนเม้าส์ผ่านปุ่ม Back เม้าส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ และปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง-ส้ม

Mouse Down           เมื่อคลิกลง โดยที่ยังไม่ปล่อย Mouse ปุ่มจะกลับมาเป็นสีเทา-ขาว (เหมือนสถานะปกติ) และเมื่อปล่อย Mouse จะลิงค์กลับไปสู่หน้า Main Menu

 

ปุ่ม Exit  

 

Mouse Normal   สถานะปกติ ปุ่ม Exit จะเป็นสีเทา-ขาว

Mouse Over   ขณะเลื่อนเม้าส์ผ่านปุ่ม Exit เม้าส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ และปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง-ส้ม

Mouse Down   เมื่อคลิกลง โดยที่ยังไม่ปล่อย Mouse ปุ่มจะเปลี่ยนกลับเป็นสีเทา-ขาว (เหมือนสถานะปกติ) และเมื่อปล่อย Mouse จะปรากฏกรอบข้อความขึ้นมาเพื่อยืนยันว่า user ต้องการออกจากโปรแกรมใช่หรือไม่ หากตอบ “ ใช่ ” ก็ให้ออกจากโปรแกรม แต่ถ้าตอบ “ ไม่ใช่ ” ก็จะกลับมาสู่หน้า 2 นี้เหมือนเดิม

 

 **************