คู่มือการใช้งาน

โปรแกรม  ไดนามิกคณิตบรรจุลงในฮาร์ดดิสก์

โปรแกรม ไดนามิกคณิต บรรจุลงในฮาร์ดดิสก์ คือโปรแกรมการเรียนการสอน(Courseware) ซึ่งบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์สฯ ได้พัฒนามาจากวีดิทัศน์ชุดคณิตศาตร์ทั้งหมด 60 บทเรียน มาจัดเรียงใหม่และเพิ่มสารบัญให้สามารถคลิกเข้าไปในบทย่อยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนค้นหาหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดเพิ่มขึ้น โดยผู้ใช้สามารถนำฮาร์ดดิสก์ที่บรรจุโปรแกรมการเรียนการสอนชุดนี้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (Server)แล้วต่อไปยังเครื่องลูกข่าย (Clients) ตามจำนวนที่ต้องการใช้ เช่นต่อไปตามห้องต่าง ๆ ผ่านระบบ  LAN  เพื่อให้ครูนำไปใช้สอนในชั้นเรียนโดยดูผ่านจอโปรเจคเตอร์ และนำไปใว้ในห้องสมุดสำหรับให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตัวเอง

 

   

1. ฮาร์ดิสก์บรรจุสื่อการสอนชุด ไดนามิกคณิต นั้น เมื่อเปิดขึ้นมาจะมีช่องให้ใส่รหัสอนุญาตสิทธิการใช้ รหัสนี้จะให้มาพร้อมกับฮาร์ดิสก์ของแต่ละเครื่องไม่ซ้ำกัน เมื่อผู้ใช้ใส่รหัสลงไปให้ถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถคลิกเข้าสู่หน้าถัดไปตามลูกศรที่อยู่มุมขวา ซึ่งอยู่ในหน้าถัดมาเมื่อรหัสอนุญาตสิทธิการใช้ผ่านได้แล้ว

 

 

2. หน้าคำนำอธิบายวิธีการนำเสนอ เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนหน้าถัดไป คือหน้าสารบัญแสดงรายชื่อบทเรียนทั้งหมด แต่ละหัวข้อจะมีแบ่งย่อยออกไปอีกรวมเป็น 60 บทเรียน เมื่อไฮไลท์ที่บทเรียนใดก็จะปรากฎภาพและข้อความอธิบายเนื้อหาในบทเรียนนั้น ๆ 

 

x  

3.  เมื่อคลิกที่บทเรียน “เซต” ก็จะเข้าสู่หน้าต่างถัดไป ซึ่งแสดงว่าบทเรียนเรื่อง “เซต” ประกอบด้วยบทเรียน 2 บท คือ 1. ความรู้เบื้องต้นเรื่องเซต” และ 2. การกระทำระหว่างเซต  เมื่อนำเมาส์ไปวางที่หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเรื่องเซต” ก็จะลิงค์ไปที่ภาพและคำนำของเนื้อหาบทเรียนนั้น

 

4. บทเรียน “ความรู้เบื้องต้นเรื่องเซต” จะปรากฎขึ้นพร้อมกับสารบัญหัวข้อย่อยทั้งหมด เช่น –บทนำ –เซตจำกัด- -เซตอนันต์-  สับเซต- พาวเวอร์เซต- จนถึง –เครดิต คือคณะผู้จัดทำ แต่ละหัวข้อย่อยเมื่อคลิกเข้าไปจะมีภาพวีดิทัศน์ในกรอบทางขวามือ ซึ่งใต้ภาพจะมีปุ่ม เพลย์ พอส  สต็อป ด้านขวาจะมีปุ่มควบคุมะดับเสียง ส่วนแถบตรงกลางนั้นสามารถดึงให้ข้ามไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้ เมื่อคลิ๊กเข้าไปในจอภาพวีดิทัศน์จอภาพจะขยายใหญ่เต็มเฟรม เมื่อเพลย์ไปจนจบหัวข้อนั้นแล้วก็จะกลับไปที่จอภาพเดิม และจะเพลย์ในหัวข้อถัดไปอย่างต่อเนื่องทุกหัวข้อในบทเรียนนั้น