ข่าวสาร และกิจกรรม

 

 
สื่อวีซีดีชุดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Dynamic English

 

บริษัท มัลติมีเดีย เมคเกอร์สฯ ขอเสนอสื่อวีซีดีชุดวิชาวิทยาศาสตร์ 50 เรื่อง ชุดคณิตศาสตร์ 60 เรื่อง สำหรับประกอบการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 3-4 และชุดภาษาอังกฤษ 60 เรื่อง สำหรับช่วงชั้นที่ 2-4 สื่อทั้ง 3 ชุดนี้ ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน และเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 3 ดี คือ บรรยากาศดี ครูดี และสื่อดี

 
สื่อชุดวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีการนำเสนอในลักษณะสารคดีด้วยภาพเหตุการณ์จริง รวมทั้งใช้ภาพกราฟิกแอนิเมชั่นอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ยากต่อการเข้าใจให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย สำหรับชุดภาษาอังกฤษนำเสนอเป็นละครชุดต่อเนื่องมีพรีเซนต์เตอร์ทำหน้าที่คล้ายครูในการดูแลผู้เรียนให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นบทบาทสมมุติ ตอบคำถามและเล่นเกมส์ วีซีดีทั้ง 3 ชุดนี้ จะช่วยครูในการสอนตามหลักสูตรได้อย่างดี
 
พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แนบรายชื่อชุดวิชา ทั้ง 3 ชุด ไว้ให้พิจารณา โรงเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และหากโรงเรียนสนใจสั่งซื้อภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ และบริษัทขอเรียนเชิญท่านไปเยี่ยมชมสื่อเพิ่มเติมได้ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธ S 28 โซน C2 ชั้น 2 เวลา 10.00 น.– 21.00 น. วันที่ 25 มีนาคม- 6 เมษายน ที่จะถึงนี้