ข่าวสาร และกิจกรรม

สื่อวีซีดี วิทย์ คณิต อังกฤษ ลดราคาพิเศษ 30%

 

1. วีซีดี วิทยาศาสตร์ ราคาแผ่นละ 270 บาท  มี 50 แผ่น รวมราคา 13,500 บาท

2. วีซีดี คณิตศาสตร์ ราคาแผ่นละ 300 บาท มี 60 แผ่น รวมราคา   18,000 บาท

3. วีซีดีภาษาอังกฤษ ราคาแผ่นละ 350 บาท มี 60 แผ่น รวมราคา   21,000 บาท

  

วิธีการสั่งซื้อ

 

วิธีที่ 1 ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ส่งมาที่บริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด เลขที่ 21/133 ซอยลาดพร้าว 15 แยก 2-2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือทางโทรสาร 0 2513 8708

วิธีที่ 2 สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 081-5678028 , 0 2938 4520, 0 2938 6464 แล้วโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 เลขที่บัญชี 045-2-58362-3 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ บริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด เลขที่ 21/133 ซอยลาดพร้าว 15 แยก 2-2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ โทรสาร 0 2513 8708

วิธีที่ 3 สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต โดยดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อ แล้วส่งมาที่ videos@multimediathailand.com

 

                                      *********************************