ข่าวสาร และกิจกรรม

สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบวีซีดี ซีดีรอม และฮาร์ดดิสก์

เชิญเยี่ยมชมและจัดซื้อสื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบวีซีดี ซีดีรอม และฮาร์ดดิสก์
ที่บูธ R 09 โซน C2 ชั้น 2 ในวันที่ 16-27 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์